Disclaimer

The Smokery stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze webshop. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijziging in de tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. The Smokery behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de The Smokery webshop kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

De webshop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van The Smokery. Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Smokery vereist. Indien u enig deel van deze webshop download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Aansprakelijkheid

The Smokery sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Webshop. The Smokery voert het beleid om de juiste actie te ondernemen als het noodzakelijk is om alle relevante landelijke en internationale wetten in acht te nemen en te erkennen, in verband met materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt op een handelsnaam, copyright en alle andere Intellectuele eigendomsrechten. Indien u denkt het eigendom hebt van intellectuele rechten, en van mening bent dat The Smokery goederen en/of services verkoopt, te koop aanbiedt, of verkrijgbaar maakt, die een inbreuk zijn op uw intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u de volgende informatie mailen naar info@the-smokery.com Benodigde Informatie 1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon gevolmachtigd om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve eigendom waarvan wordt beweerd dat inbreuk op wordt gemaakt; 2. Een beschrijving van het zogenaamd inbreukmakende werk of materiaal; 3. Een beschrijving van waar het zogenaamd inbreukmakend materiaal zich op de Website bevindt (URL van product(en)); 4. Informatie die redelijk voldoende is om ons in staat te stellen met u contact op te nemen zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; 5. Een verklaring door u waarin u aangeeft dat u er goed vertrouwen in hebt dat het gebruik van materiaal waar het geschil om gaat niet wordt geautoriseerd door het copyright of andere rechthebbende, de vertegenwoordiger ervan of de wet; 6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten waarvan u beweerd dat er inbreuk op is gemaakt door de Website (bijvoorbeeld "XYZ copyright", "ABC handelsnaam, Regnr. 123456, geregistreerd 1/1/04",etc); en 7. Een verklaring van u waarin u aangeeft dat de bovenstaande informatie accuraat, en onder straffe van meineed, dat u de eigenaar bent van het copyright of geautoriseerd bent om te handelen namens de eigenaar waarvan wordt beweerd dat er inbreuk is gepleegd op zijn exclusieve recht.

Virussen en veiligheid

The Smokery Webshop wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.