Aisu Yoguruto Pineapple & Coconut
Aisu Yoguruto Pineapple & Coconut

Aisu Yoguruto Pineapple & Coconut

Opties & prijs
Omschrijving

De Aisu Yoguruto Pineapple & Coconut e-liquid is een liquid van 10 ml met nic salt. De Aisu Yoguruto Pineapple & Coconut is beschikbaar met 0 mg, 3 mg, 6mg of 10 mg nicotine